Saa­ra-Mii­ra Kok­ko­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes on voit­ta­nut Se­bas­ti­an Ahon jat­ko­ai­ka­maa­lil­la Los An­ge­les King­sin. Ca­ro­li­na voit­ti ko­ti­ot­te­lun lo­pul­ta maa­lein 5–4. Ca­ro­li­nal­le voit­to oli jo kuu­des pe­räk­käi­nen.

Ca­ro­li­na aloit­ti ot­te­lun joh­to­a­se­mis­ta, sil­lä se ava­si koko ot­te­lun maa­li­sal­don, ja toi­seen erään men­tiin ti­lan­tees­ta 1–0. Los An­ge­les teki kui­ten­kin nel­jä maa­lia toi­ses­sa eräs­sä ja joh­ti ty­lys­ti 1–4 kol­man­teen erään men­nes­sä.

Ca­ro­li­na kiri vii­mei­sen erän alus­ta as­ti. Lo­pul­ta Teu­vo Te­rä­väi­nen ta­soit­ti yli­voi­mal­la lu­ke­miin 4–4 kol­man­nen erän lop­pu­puo­lis­kol­la ja vei pe­lin jat­ko­a­jal­le. Aho rat­kai­si ot­te­lun yli­voi­ma­maa­lil­la, kun jat­ko­ai­kaa oli jäl­jel­lä 54 se­kun­tia.

Aho on nyt teh­nyt vii­des­sä pe­räk­käi­ses­sä pe­lis­sä yh­teen­sä kah­dek­san maa­lia. Te­rä­väi­nen on taas pääs­syt te­ho­pis­teil­le yh­dek­säs­sä pe­räk­käi­ses­sä ot­te­lus­sa.

Suo­ma­lai­sis­ta te­ho­pis­teil­le pää­si myös Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi, jol­le kir­jat­tiin syöt­tö Ca­ro­li­nan 2–4-maa­lis­ta. Maa­li­vah­ti Ant­ti Raan­ta oli vaih­to­pen­kil­lä.

Los An­ge­le­sin puo­lel­la Ras­mus Ku­pa­ri ei pääs­syt te­ho­pis­teil­le.

Jat­ko­a­jal­le men­tiin myös Co­lum­buk­ses­sa, mis­sä ko­ti­jouk­kue Blue Jac­kets lo­pul­ta hä­vi­si Was­hing­ton Ca­pi­tal­sil­le 3–4. Ot­te­lu rat­ke­si vain 26 se­kun­tia jat­ko­a­jan al­ka­mi­sen jäl­keen Jev­ge­ni Kuz­net­so­vin maa­lil­la.

Co­lum­buk­sen ri­veis­sä Pat­rik Lai­ne sai syöt­tö­pis­teen jouk­ku­een­sa en­sim­mäi­ses­tä maa­lis­ta, ja maa­lia vah­ti­nut Joo­nas Kor­pi­sa­lo tor­jui 30 ker­taa.

Co­lum­buk­sel­le hä­viö oli kol­mas put­keen.

Toi­saal­la Ot­ta­wa Se­na­tors ot­ti vie­ras­voi­ton Mont­re­al Ca­na­dien­sis­ta 4–5. Myös Mont­re­a­lis­sa ol­tiin lä­hel­lä men­nä jat­ko­a­jal­le, sil­lä Ot­ta­wan Brady Tkac­hu­kin rat­kai­su­maa­li on­nis­tui rei­lu mi­nuut­ti en­nen kol­man­nen erän päät­ty­mis­tä.

Mont­re­a­lin suo­ma­lais­hyök­kää­jä Jes­se Ylö­nen ei kir­jan­nut te­ho­pis­tei­tä.