Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

On mah­dol­lis­ta, et­tä kes­ki­viik­koi­sen Äs­sien ja Pe­li­can­sin kol­man­nen erän ta­pah­tu­mat jää­vät Lii­gan his­to­ri­aan. Pe­li­cans kuit­ta­si ot­te­lus­ta 3–2-jat­ko­ai­ka­voi­ton.

Kah­des­sa mi­nuu­tis­sa ja kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa vi­hel­let­tiin yh­teen­sä kol­me "lii­kaa pe­laa­jia ken­täl­lä" -jää­hyä. Pe­li­cans nap­pa­si niis­tä kak­si ja Äs­sät yh­den.

Tuo­mi­oi­den oi­keel­li­suut­ta puol­taa se­kin, et­tä ku­kaan ei edes pro­tes­toi­nut ti­lan­tei­ta.

– Sil­lä het­kel­lä ei nau­rat­ta­nut. Näis­sä nä­kee sen, ket­kä ovat pe­lis­sä si­säl­lä. Ne oli­vat an­teek­si­an­ta­mat­to­mia ti­lan­tei­ta, jot­ka oli­si­vat voi­neet mak­saa iso­ja jut­tu­ja, Pe­li­can­sin pää­val­men­ta­ja Tom­mi Nie­me­lä miet­ti.

Pe­li­can­sin 3–2-osu­maa tar­kis­tel­tiin vi­de­ol­ta, mut­ta lo­pul­ta Aa­tu Jäm­se­nin maa­li hy­väk­syt­tiin.

– Pun­ner­sin maa­lil­le, ja sii­nä tuli pie­ni kouk­ku­kin. Sain nos­tet­tua pa­kin mai­laa, en­kä edes tie­dä, mik­si men­tiin vi­de­ol­le. Ei kiek­ko maa­li­vah­din hal­lus­sa ol­lut, Jäm­sen ker­ta­si.

Äs­sien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen pu­do­tus­pe­li­vas­tus­ta­jak­si var­mis­tui TPS, kun taas Pe­li­can­sin si­joi­tus voi ol­la nel­jän ja seit­se­män vä­lis­sä.

– Teim­me vä­lil­lä tyh­miä vir­hei­tä, jot­ka kes­ti­vät mi­nuu­tin tai pari omas­sa pää­dys­sä, mut­ta täy­tyy muis­taa, et­tä koh­ta al­ka­vat tär­ke­ät pe­lit, Äs­sien kap­tee­ni Jes­se Jo­en­suu sa­noi.