Po­rin kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä al­hai­nen me­ri­ve­den kor­keus vai­kut­taa Ko­ke­mä­en­jo­en ve­nei­ly­o­lo­suh­tei­siin Pih­la­van­lah­del­la. Pih­la­van­lah­den ve­ne­väy­län sy­vyys on täl­lä het­kel­lä rei­lus­ti al­le 1,5 met­riä ja ve­nei­li­jöi­den toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta alu­eel­la.

– Me­ri­ve­den kor­keus Po­rin edus­tal­la on täl­lä het­kel­lä -31 sent­ti­met­ris­sä eli huo­mat­ta­van al­haal­la. Vai­ku­tuk­set nä­ky­vät myös Pih­la­van­lah­del­la, jos­sa ve­nei­lyä kan­nat­taa täl­lä het­kel­lä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vält­tää eri­tyi­ses­ti ison­suu­lin koh­dal­la aluk­sil­la, joi­den sy­väys on yli yh­den met­rin, ker­too maas­to­työ­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Iha­lai­nen.

Ajan­ta­sai­nen tie­to ran­ni­kon mit­tau­sa­se­mien me­ri­ve­den­kor­keuk­sis­ta on kat­sot­ta­vis­sa Il­ma­tie­teen lai­tok­sen verk­ko­si­vuil­la.