STT–AFP

Pe­run An­deil­la pal­jas­tui karu näky, kun il­mas­ton­muu­tok­sen su­lat­ta­man jään al­ta pal­jas­tui 22 vuot­ta sit­ten ka­don­neen yh­dys­val­ta­lais­kii­pei­li­jän muu­mi­oi­tu­nut ruu­mis.

Yh­dys­val­ta­lai­nen Wil­li­am Stampfl ka­to­si An­dei­hin kuu­lu­val­la Hu­as­ca­ran-vuo­rel­la ke­sä­kuus­sa 2002, kun lu­mi­vyö­ry yl­lät­ti hä­net kii­pei­li­jä­to­ve­rei­neen. Stampfl oli ka­do­tes­saan 59-vuo­ti­as, ei­kä hä­nen ruu­mis­taan löy­det­ty tuol­loin et­sin­nöis­tä huo­li­mat­ta.

Maa­nan­tai­na ruu­miin löy­ty­mi­ses­tä ker­to­neen po­lii­sin mu­kaan Stampf­lin vaat­teet, kii­pei­ly­vä­li­neet ja -ken­gät oli­vat säi­ly­neet kyl­mis­sä olo­suh­teis­sa hy­vin, vaik­ka ka­to­a­mi­ses­ta on jo 22 vuot­ta. Stampf­lin va­rus­tei­den jou­kos­sa oli myös hä­nen pas­sin­sa, jos­ta vi­ra­no­mai­set pys­tyi­vät tun­nis­ta­maan kii­pei­li­jän ruu­miin.

Koil­lis-Pe­rus­sa si­jait­se­vat vuo­ret Hu­as­ca­ran ja Cas­han ovat eri puo­lil­ta maa­il­maa saa­pu­vien kii­pei­li­jöi­den suo­si­os­sa, mut­ta tou­hus­sa on ris­kin­sä. Tou­ko­kuus­sa löy­tyi is­ra­e­li­lais­kii­pei­li­jän ruu­mis, joka oli ol­lut ka­dok­sis­sa lä­hes kuu­kau­den. Ke­sä­kuus­sa An­deil­ta löy­tyi kuol­lee­na ita­li­a­lais­kii­pei­li­jä.