Po­rin kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­miä ka­tu­ja jyr­si­tään ja as­fal­toi­daan en­si vii­kol­la Ul­vi­lan­tiel­lä ja Meri-Po­ris­sa. Töi­tä teh­dään päi­vä­ai­kaan ja koh­teis­sa on lii­ken­tee­noh­jaus. Pääl­lys­tyk­set ovat riip­pu­vai­sia sää­o­lo­suh­teis­ta, ja mi­kä­li en­si vii­kol­le en­nus­te­tut ve­si­sa­teet to­teu­tu­vat, saat­taa osa töis­tä siir­tyä myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Maa­nan­tai­na 10. ke­sä­kuu­ta pääl­lys­tys­työt jat­ku­vat Ul­vi­lan­tien Ul­vi­laan joh­ta­val­la ajo­kais­tal­la vä­lil­lä Itä­kes­kuk­sen­kaa­ren liit­ty­mä – val­ta­tie 11:n ramp­pi sekä Po­rin suun­taan kul­ke­val­la ajo­kais­tal­la vä­lil­lä val­ta­tie 11:n ramp­pi – Mas­to­jen­tie.

Uni­luo­dos­sa Me­ri­sa­ta­man­tiel­lä ja Kal­lon­tiel­lä jyr­sin­tä­töi­tä teh­dään tiis­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta. Ka­dut uu­del­leen pääl­lys­te­tään tors­tai­na ja per­jan­tai­na 13.–14. ke­sä­kuu­ta. Yy­te­ris­sä He­vos­pan­kin­tie jyr­si­tään kes­ki­viik­ko­na 12. ke­sä­kuu­ta ja pääl­lys­te­tään maa­nan­tai­na 17. ke­sä­kuu­ta.

Kai­kil­ta tiel­lä­liik­ku­jil­ta toi­vo­taan eri­tyis­tä valp­paut­ta ja tark­kaa­vai­suut­ta jyr­sin­tä- ja pääl­lys­tys­työ­mai­den lä­hei­syy­des­sä.