STT

Jal­ka­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lu­jen vä­lie­rät käyn­nis­ty­vät tä­nään, kun Es­pan­ja ja Rans­ka is­ke­vät yh­teen Münche­nis­sä pe­lat­ta­vas­sa ot­te­lus­sa. Ot­te­lu al­kaa Suo­men ai­kaa kel­lo 22. Voit­ta­ja ete­nee sun­nun­tai­na Ber­lii­nis­sä pe­lat­ta­vaan lop­puot­te­luun, jos­sa vas­tas­sa on kes­ki­viik­ko­na pe­lat­ta­van Hol­lan­ti–Eng­lan­ti-vä­lie­rän voit­ta­ja.

Es­pan­ja hal­lit­si jal­ka­pal­lo­kent­tiä rei­lu vuo­si­kym­men sit­ten, kun se voit­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det 2008 ja 2012 ja maa­il­man­mes­ta­ruu­den 2010. Es­pan­jan huip­pu­vuo­sien jäl­keen Rans­ka on kuu­lu­nut me­nes­ty­jiin, kun se saa­vut­ti EM-ho­pe­aa 2016, MM-kul­taa 2018 ja MM-ho­pe­aa 2022.

Edel­li­sis­sä EM-kil­pai­luis­sa vuon­na 2021 Rans­ka jäi nel­jän­nes­vä­lie­riin, mut­ta Es­pan­ja yl­si vä­lie­riin.