Huit­tis­ten ui­ma­hal­li on ol­lut sul­jet­tu­na run­sais­ta sa­teis­ta joh­tu­nei­den vie­mä­ri­tul­vien ja sii­tä ai­heu­tu­nei­den lait­tei­den rik­kou­tu­mi­sen vuok­si. Per­jan­tai­na kau­pun­ki tie­dot­ti, et­tä ui­ma­hal­lin tek­ni­nen lait­teis­to on saa­tu toi­mi­maan, mut­ta al­las­ve­den laa­tua tut­ki­taan edel­leen. Ui­ma­hal­li ei au­kea vie­lä maa­nan­tai­na 18. syys­kuu­ta ui­ma­reil­le.

Ui­ma­hal­lin al­las­ve­sis­tä on otet­tu näyt­teet tiis­tai­na 12.9, ja ne on lä­het­ty la­bo­ra­to­ri­oon tut­kit­ta­vak­si. Ve­si­näyt­tei­den tu­lok­set ei­vät ol­leet tul­leet la­bo­ra­to­ri­os­ta per­jan­tain ai­ka­na. Asi­as­ta in­for­moi­daan li­sää heti, kun ve­si­näyt­tei­den tu­lok­set tu­le­vat.

Ui­ma­hal­lin kun­to­sa­li ja kah­vio ovat nor­maa­lis­ti au­ki. Kun­to­sa­lin käyt­tä­jil­le suih­ku­ti­lat ovat käy­tös­sä.