Ars Po­rin työ­ryh­mä he­rät­tää Po­rin van­han lin­ja-au­to­a­se­man eloon! Sar­jan toi­ses­sa näyt­te­lys­sä Jaak­ko La­va­pu­ro tuo nä­ke­myk­si­ään esiin.

Jaak­ko La­va­pu­ron uu­si soo­lo­näyt­te­ly ‘Rei­su’ on esil­lä Po­rin Van­hal­la Lin­ja-au­to­a­se­mal­la ke­sä­kuun 2023 ajan. La­va­pu­ro (s. 1991) on noor­mark­ku­lais­läh­töi­nen ku­va­tai­tei­li­ja, jota ins­pi­roi muun mu­as­sa mum­mot, vaa­rit, tei­nit, va­rik­set, voi­ku­kat ja va­koi­le­mi­nen.

– Näyt­te­ly­ni on ku­va­tai­de­jour­na­lis­ti­nen re­por­taa­si al­ku­vuo­del­ta 2023, jol­loin rei­sun joh­dat­te­le­ma­na vas­ten­tah­toi­ses­ti ajau­duin muun mu­as­sa Bu­da­pes­tiin, Bu­ca­res­tiin, Var­naan, Is­tan­bu­liin ja Atee­naan

Näyt­te­ly koos­tuu rei­sun­pääl­lä teh­dyis­tä öl­jy­pas­tel­li­piir­rok­sis­ta, ää­nit­teis­tä, muis­tiin­pa­nois­ta ja rei­sun­jäl­kei­sis­tä ko­ke­mus­ta su­lat­te­le­vis­ta maa­lauk­sis­ta.

– Draa­man­kaa­re­na rei­su on otol­li­sen yk­sin­ker­tai­nen. Rei­su al­kaa ja lop­puu. Alun ja lo­pun vä­lis­sä ta­pah­tuu ja sat­tuu. Ins­pi­roi­duin Jack Ke­rou­a­cin Mat­kal­la ro­maa­nis­ta. To­sin en ole lu­ke­nut sii­tä sa­na­kaan.

– Mi­kä­li siel­lä on nyt joku, joka jäi kai­paa­maan tu­li­ai­sia tai pos­ti­kort­te­ja, tule näyt­te­lyyn!

Ava­jai­sia vie­te­tään lau­an­tai­na 3.6.2023 al­ka­en klo 17 ja näyt­te­ly on au­ki 30.6.2023 as­ti.