Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Ju­na­lii­ken­ne on poik­ki pää­ra­dal­la Tam­pe­reen ja Par­ka­non vä­lil­lä säh­kö­ra­ta­vau­ri­on vuok­si. Ju­nat Tam­pe­reen ja Par­ka­non vä­lil­lä py­ri­tään kor­vaa­maan lin­ja-au­toil­la, Fint­raf­fi­cin ra­ta­lii­ken­ne­kes­kus tie­dot­taa. Kes­kuk­sen mu­kaan vian kor­jaa­mi­nen kes­tää tuo­reim­man ar­vi­on mu­kaan koko per­jan­tai-il­lan.

Vika ei kes­kuk­sen mu­kaan vai­ku­ta Tam­pe­reen ja Po­rin vä­li­seen ju­na­lii­ken­tee­seen.

Vau­rio on ta­pah­tu­nut Pir­kan­maal­la Par­ka­non kun­nan alu­eel­la si­jait­se­val­la Va­ho­jär­vel­lä.