STT

Ku­lu­van vuo­ro­kau­den ai­ka­na Kaak­kois-Suo­men raja-ase­mil­le on tul­lut jo 46 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, ker­too Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­o­lai­tos vies­ti­pal­ve­lu X:ssä eli en­ti­ses­sä Twit­te­ris­sä.

Ei­len tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta oli ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mu­kaan yh­teen­sä 55.

Suo­men hal­li­tus on val­mis­tel­lut ra­joi­tuk­sia ra­ja­lii­ken­tee­seen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kas­va­neen mää­rän vuok­si.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) sa­noi Ylel­le ei­len, et­tä ra­ja­var­ti­o­lain mah­dol­lis­ta­mat ra­joi­tuk­set ra­ja­lii­ken­tee­seen saat­ta­vat tul­la voi­maan jo täl­lä vii­kol­la.

Ran­ta­sen mu­kaan hal­li­tus on val­mis ot­ta­maan kaik­ki kei­not käyt­töön, jot­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vir­ta Suo­men saa­daan poik­ki.

Vii­me vuon­na voi­maan tul­lut ra­ja­var­ti­o­lain muu­tos mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si sen, et­tä tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly kes­ki­te­tään Suo­mes­sa yh­del­le ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le, jos se on vält­tä­mä­tön­tä.

Ran­ta­nen ei vie­lä ei­len Ylen haas­tat­te­lus­sa ot­ta­nut kan­taa sii­hen, mikä tai mit­kä ra­ja­var­ti­o­lain toi­met voi­si­vat tul­la ky­see­seen.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ar­vi­oi ei­len, et­tä ve­nä­läi­set ra­ja­var­ti­jat ovat saat­ta­neet ja kul­jet­ta­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ra­jal­le.

Or­pon mu­kaan Kaak­kois-Suo­men ra­jal­la on tois­tu­mas­sa sama il­miö kuin Sal­las­sa ja Raja-Joo­se­pis­sa 2015–2016. Tuol­loin Suo­men ra­jal­le pääs­tet­tiin hen­ki­löi­tä, joi­den mat­kus­tu­sa­si­a­kir­jat ei­vät ol­leet kun­nos­sa ja jot­ka tu­li­vat ha­ke­maan tur­va­paik­kaa.

Or­pon mu­kaan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kas­va­nut mää­rä Kaak­kois-Suo­men ra­jal­la vai­kut­taa "tie­toi­sel­ta rat­kai­sul­ta".

Or­po toi­mi si­sä­mi­nis­te­ri­nä pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tuk­ses­sa, kun Sal­laan ja Raja-Joo­sep­piin tuli run­saas­ti tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.