Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii Po­ris­sa vii­me vii­kon tors­tai­na yk­si­tyi­sa­sun­nos­sa ta­pah­tu­nut­ta vä­ki­val­lan­te­koa ta­pon yri­tyk­se­nä.

Vuon­na 1985 syn­ty­neen po­ri­lai­sen mie­hen epäil­lään lyö­neen veit­sel­lä lä­hi­o­mais­taan ylä­var­ta­loon rii­dan päät­teek­si. Uh­ril­la ei ole hen­gen­vaa­raa.

– Al­ko­ho­lil­la epäil­lään ol­leen osuut­ta asi­aan. Epäil­ty te­ko­vä­li­ne on po­lii­sin hal­lus­sa, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Juho Rin­ne Lou­nais-Suo­men po­lii­sis­ta.

Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keus van­git­si maa­nan­tai­na po­lii­sin vaa­ti­muk­ses­ta mie­hen to­den­nä­köi­sin syin epäil­ty­nä.

Po­lii­si jat­kaa asi­an tut­kin­taa muun mu­as­sa tar­ken­ta­vil­la kuu­lus­te­luil­la ja tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la.