STT

Pos­tin la­jit­te­lu­kes­kuk­ses­ta Hel­sin­gin Poh­jois-Pa­si­las­sa on löy­ty­nyt var­hain per­jan­tai­aa­mu­na yh­dek­sän epäi­lyt­tä­vää jau­he­kir­jet­tä, ker­too Hel­sin­gin po­lii­si vies­ti­pal­ve­lu X:ssä. Kol­me kir­jei­tä kä­si­tel­lyt­tä la­jit­te­lu­kes­kuk­sen työn­te­ki­jää oli saa­nut lie­viä oi­rei­ta, ku­ten sil­mien kir­ve­lyä.

Po­lii­si pyy­si pe­las­tus­lai­tok­sen vir­ka-apu­na tun­nis­ta­maan kir­jei­den si­säl­tä­män ai­neen. Po­lii­sin mu­kaan kir­jeet si­säl­si­vät or­gaa­nis­ta ai­net­ta, joka ei ole ih­mi­sil­le vaa­ral­lis­ta.

Asi­as­ta on kir­jat­tu ri­ko­sil­moi­tus.