Po­ri­kort­te­lien Jou­lu­na­vaus on lau­an­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta kel­lo 9.30–12 Po­rin to­ril­la.

Ta­pah­tu­man oh­jel­ma:

klo 9.35 Po­rin nuo­ri­so­soit­to­kun­ta esit­tää jou­luis­ta mu­siik­kia

klo 10 La­val­la Muu­mit! Muu­mi­mam­man yl­lä­tys­juh­lat -esi­tys ja meet & greet

klo 10.30 Tans­si­kou­lu Tan­kan tans­sie­si­tyk­siä:

Ek-Ga­la­xy esit­tää jaz­z­tans­si te­ok­sen Vä­li­tun­ti (kor. Riik­ka Tank­ka)

Ek-Ce­res esit­tää jou­lu­na­vaus­ta var­ten suun­ni­tel­lun jou­lu­tans­sin Tal­ven ih­me­maa (kor. Kati Aal­to)

klo 11.30 La­val­la Muu­mit! Muu­mi­mam­man yl­lä­tys­juh­lat -esi­tys ja meet & greet

Ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na ovat myös Jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Per­heen pie­nim­mät voi­vat tuo­da oman kir­jeen­sä pu­kin pos­ti­laa­tik­koon.

Li­säk­si 300 en­sim­mäi­sel­le tar­jo­taan glö­git Bus­si­kah­vi­las­sa.

Ta­pah­tu­mas­sa on myös OP Län­si-Suo­men pis­te per­heen pie­nim­mil­le, jos­sa on mu­ka­na Han­na Hip­po. Li­säk­si to­ril­la voi bon­ga­ta Pe­sä­kar­hu­jen Kunu-kar­hun.

Kir­jas­to­au­to kur­vaa myös to­ril­le Jou­lu­na­vauk­seen, lai­nat­ta­vis­sa on run­saas­ti las­ten­kir­jo­ja.