STT–TT

Prin­ses­sa Ma­de­lei­ne pa­laa ta­kai­sin Ruot­siin avi­o­mie­hen­sä Chris­top­her O'Neil­lin kans­sa, hovi ker­toi tiis­tai­na. Pa­ris­kun­ta on asu­nut vuo­des­ta 2018 Flo­ri­das­sa. Sitä en­nen per­he asui New Yor­kis­sa ja Lon­toos­sa.

– Muu­ton syy­nä on se, et­tä prin­ses­sa ja her­ra O'Neill ha­lu­a­vat lap­sien saa­van mah­dol­li­suu­den asua Ruot­sis­sa, sa­noi ho­vin tie­dot­ta­ja Jo­han Te­gel.

Te­ge­lin mu­kaan Ma­de­lei­ne tu­lee jat­ka­maan en­ti­sis­sä toi­mis­saan, jot­ka liit­ty­vät muun mu­as­sa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen ja las­ten aut­ta­mi­seen. Pa­ris­kun­ta muut­taa sa­maan asun­toon Tuk­hol­mas­sa, mis­sä Ma­de­lei­ne asui ai­kai­sem­min.

Pa­ril­la on kol­me las­ta: yh­dek­sän­vuo­ti­as prin­ses­sa Le­o­no­re, seit­se­män­vuo­ti­as prins­si Ni­co­las ja ne­li­vuo­ti­as prin­ses­sa Ad­rien­ne. Le­o­no­re ja Ni­co­las me­ne­vät Ruot­sis­sa kou­luun ja Ad­rien­ne esi­kou­luun.

Il­ta­päi­vä­leh­ti Af­tonb­la­de­tin mu­kaan per­heen Flo­ri­dan koti on nyt myyn­nis­sä. Muun mu­as­sa seit­se­män ma­kuu­huo­net­ta ja me­ri­ve­siu­i­ma-al­taan si­säl­tä­vän kiin­teis­tön pyyn­ti­hin­ta on noin 80 mil­joo­naa kruu­nua (run­saat seit­se­män mil­joo­naa eu­roa).