Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Yh­dys­val­ta­lais­syn­tyi­nen lau­la­ja Tina Tur­ner on kuol­lut, ker­toi hä­nen tie­dot­ta­jan­sa. Tur­ner kuo­li kes­ki­viik­ko­na 83-vuo­ti­aa­na pit­kän sai­rau­den jäl­keen ko­to­naan Sveit­sin Küsnach­tis­sa lä­hel­lä Züric­hiä.

Tur­ner muis­te­taan vah­vas­ta la­va­ka­ris­mas­ta sekä vah­vas­ta ää­nes­tään. Hä­nen tun­ne­tuim­pia hit­te­jään ovat muun mu­as­sa Proud Mary, Ri­ver Deep, Moun­tain High, Pri­va­te Dan­cer, The Best ja We Don't Need Anot­her Hero.

Tina Tur­ner oli syn­ty­nyt vuon­na 1939 Nut­bus­his­sa Yh­dys­val­tain Ten­nes­sees­sä. Vuo­des­ta 2013 hä­nel­lä oli Sveit­sin kan­sa­lai­suus.

Tur­ner voit­ti kah­dek­san Gram­my-pal­kin­toa, ja hä­net ni­mi­tet­tiin Rock and Roll Hall of Fame -kun­ni­a­gal­le­ri­aan vuon­na 2021 soo­lo­ar­tis­ti­na. Jo vuon­na 1991 Tur­ner oli ni­mi­tet­ty kun­ni­a­gal­le­ri­aan yh­des­sä Ike Tur­ne­rin kans­sa.

Nuo­rem­mis­ta täh­dis­tä Tur­ne­ril­ta ovat vai­kut­tei­ta saa­neet muun mu­as­sa Bey­on­ce, Ja­net Jack­son, Ja­nel­le Mo­nae ja Ri­han­na.

Ike Tur­ner rek­ry­toi Tina Tur­ne­rin 17-vuo­ti­aa­na bän­diin­sä The Kings of Rhythm. Pian Tina siir­tyi taus­ta­lau­la­jas­ta bän­din etu­ri­viin. Pa­ris­kun­ta saa­vut­ti kau­pal­lis­ta me­nes­tys­tä kap­pa­leil­la Fool in Love ja It's Gon­na Work Out Fine.

Ike Tur­ner muut­ti lau­la­jan ni­men An­na Mae Bul­loc­kis­ta Tina Tur­ne­rik­si ker­to­mat­ta täs­tä Ti­nal­le. Tämä oli vain yk­si esi­merk­ki mie­hen kont­rol­loi­vas­ta käy­tök­ses­tä.

Vuon­na 2018 il­mes­ty­neis­sä muis­tel­mis­saan My Love Story Tina Tur­ner muis­te­li suh­teen tuot­ta­maa trau­maa. Hän ver­ta­si sek­siä edes­men­neen Ike Tur­ne­rin kans­sa erään­lai­sek­si rais­kauk­sek­si.

– Hän käyt­ti ne­nää­ni nyrk­kei­ly­säk­ki­nä niin mon­ta ker­taa, et­tä pys­tyin mais­ta­maan ve­ren, joka vuo­ti kurk­kuu­ni, kun lau­loin, Tur­ner kir­joit­ti muis­tel­mis­saan.

Pa­et­tu­aan lo­pul­ta vuon­na 1976 pa­hoin­pi­te­li­jään­sä hän al­koi ra­ken­taa uraan­sa ja tuli yh­dek­si suu­rim­mis­ta 1980- ja 1990-lu­ku­jen pop- ja rock-täh­dis­tä.

Avi­oe­ro Ike Tur­ne­ris­ta as­tui voi­maan 1978.

Suo­mes­sa Tina Tur­ner esiin­tyi use­as­ti, vii­mek­si vuon­na 2009.

Tur­ner jät­ti jäl­ken­sä myös elo­ku­va­maa­il­maan. Hän näyt­te­li vuon­na 1985 elo­ku­vas­sa Mad Max – uk­kos­myrs­ky (Mad Max Bey­ond Thun­der­do­me). Täs­tä elo­ku­vas­ta on pe­räi­sin myös yk­si Tur­ne­rin esit­tä­mis­tä tun­ne­tuim­mis­ta kap­pa­leis­ta We Don't Need Anot­her Hero.

Vuon­na 1995 Tur­ner esit­ti Bond-elo­ku­van 007 ja kul­tai­nen sil­mä tun­nus­kap­pa­leen Gol­den Eye.

Tur­ner esiin­tyi myös The Whon rock-oop­pe­ran Tom­my elo­ku­va­ver­si­os­sa.

Tina Tur­ner avi­oi­tui sak­sa­lai­sen Er­win Bac­hin kans­sa vuon­na 2013 liki kol­men vuo­si­kym­me­nen seu­rus­te­lun jäl­keen. Pa­ris­kun­ta asui Sveit­sis­sä.

Vuon­na 2018 Tur­ne­ria koh­ta­si tra­ge­dia, kun hä­nen van­hin poi­kan­sa Craig teki it­se­mur­han. Po­jan isä oli Tur­ne­rin en­ti­nen bän­di­ka­ve­ri Ra­y­mond Hill.

Toi­nen poi­ka Ron­nie kuo­li vii­me vuon­na. Ron­nien isä oli Ike Tur­ner.

Tina Tur­ne­ril­la oli myös kak­si adop­ti­o­las­ta Ike Jr ja Mic­ha­el, jot­ka oli­vat Ike Tur­ne­rin lap­sia ai­em­mas­ta suh­tees­ta.

---

Läh­teet: Sky News, BBC, CNN ja AFP.