STT

Qa­ta­ris­sa pe­lat­ta­van jal­ka­pal­lon mies­ten MM-lop­pu­tur­nauk­sen toi­sen pe­li­päi­vän il­ta­pe­lis­sä näh­tiin ki­so­jen en­sim­mäi­nen ta­sa­pe­li, kun B-al­ku­loh­kos­sa Yh­dys­val­lat ja Wa­les pää­tyi­vät 1–1-tu­lok­seen. Ot­te­lu oli Wa­le­sil­le en­sim­mäi­nen MM-lop­pu­tur­naus­pe­li sit­ten ke­sän 1958, jol­loin se pe­la­si Ruot­sin MM-ki­sois­sa.

Li­be­ri­a­lai­sen ex-pe­laa­ja­suu­ruu­den ja maan ny­kyi­sen pre­si­den­tin, vuon­na 1995 maa­il­man par­haak­si jal­ka­pal­loi­li­jak­si va­li­tun Ge­or­ge We­a­hin poi­ka Ti­mot­hy Weah vei Yh­dys­val­lat joh­toon jenk­kien hal­lit­se­mal­la avaus­puo­li­a­jal­la. Toi­sel­la puo­li­a­jal­la Wa­les pää­si pe­liin pa­rem­min mu­kaan, ja ta­soi­tuk­sen vii­meis­te­li 82. mi­nuu­til­la var­mas­ti ran­gais­tus­pot­kus­ta Wa­le­sin suu­rin täh­ti ja jouk­ku­een kap­tee­ni Ga­reth Bale. Hän hank­ki pil­kun ot­ta­mal­la vas­taan Tim Re­a­min tak­laus­ryn­täyk­sen ran­gais­tu­sa­lu­eel­la.

–  Upe­aa pääs­tä maa­lin ma­kuun, mut­ta oli­sim­me sil­ti mie­luum­min ot­ta­neet voi­ton ja kol­me pis­tet­tä. Hyvä esi­tys koko jouk­ku­eel­ta, var­sin­kin toi­sel­la puo­li­a­jal­la, jol­loin run­noim­me mää­rä­tie­toi­ses­ti mu­kaan pe­liin. Sii­tä voi ol­la yl­peä, ja täs­tä voi ra­ken­taa tu­le­viin pe­lei­hin, Bale sa­noi BBC:lle.

–  Kun saim­me pil­kun, tie­sim­me kuka sen lau­koo. Mil­joo­nan pro­sen­tin var­muu­del­la. On­ko hän kos­kaan pet­tä­nyt? Bale on kaik­ki (Wa­le­sil­le), ja ai­van oi­keu­te­tus­ti, Wa­le­sin val­men­ta­ja Ro­bert Page puo­les­taan suit­sut­ti Wa­le­sin jal­ka­pal­lon suur­pe­laa­jaa.

–  64 vuot­ta meni, mut­ta kan­nat­ti odot­taa, Page huo­kai­si vie­lä.

Wa­les pe­la­si ke­sä­kuus­sa 1958 Ruot­sis­sa al­ku­loh­kon­sa tap­pi­ot­ta (kol­me ta­sa­pe­liä), jo­ten Wa­le­sia ei edel­leen­kään ole kos­kaan lyö­ty MM-al­ku­loh­kos­sa. Ruot­sin ki­sat Wa­le­sil­la päät­tyi­vät puo­li­vä­lie­rä­tap­pi­oon Bra­si­li­al­le, jon­ka maa­lin 1–0-voi­tos­sa teki nuo­ru­kai­nen ni­mel­tä Pele.

Loh­kon avaus­kier­rok­sen ai­em­mas­sa pe­lis­sä Eng­lan­ti murs­ka­si Ira­nin 6–2. Loh­kon seu­raa­vat ot­te­lut Wa­les–Iran ja Eng­lan­ti–Yh­dys­val­lat pe­la­taan per­jan­tai­na.