STT

Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue koh­taa 4. ke­sä­kuu­ta Lis­sa­bo­nis­sa Por­tu­ga­lin, joka voit­ti EM-kar­sin­ta­loh­kon­sa ja val­mis­tau­tuu Sak­sas­sa kesä-hei­nä­kuus­sa pe­lat­ta­viin EM-kil­pai­lui­hin.

Por­tu­ga­li on seit­se­män­te­nä Kan­sain­vä­li­sen jal­ka­pal­lo­lii­ton mies­ten maa­jouk­ku­ei­den ran­kin­gis­sa, jo­ten Huuh­ka­jat koh­taa to­del­li­sen huip­pu­jouk­ku­een. Suo­men si­joi­tus on 59.

Pal­lo­lii­ton tie­dot­teen mu­kaan Por­tu­ga­lin koh­taa­mi­sen jäl­keen Suo­mi koh­taa Glas­gow'ssa Skot­lan­nin.

Vie­lä on epä­sel­vää, ovat­ko ke­sä­kuun alun maa­ot­te­lut Suo­mel­le val­mis­tau­tu­mis­ta EM-kil­pai­lui­hin vai vain ta­val­li­set maa­ot­te­lut. Suo­mi jat­kaa EM-lop­pu­tur­naus­pai­kan jah­taa­mis­ta maa­lis­kuus­sa Wa­le­sis­sa pe­lat­ta­vas­sa jat­ko­kar­sin­nas­sa.