Kai­ja Yli­nie­mi / STT

Las­se Vi­re­nin olym­pi­a­voit­ta­jak­si val­men­ta­nut ylei­sur­hei­lu­vai­kut­ta­ja Rolf Haik­ko­la on kuol­lut. Haik­ko­la kuo­li 96 vuo­den iäs­sä var­hain per­jan­tai­na. Haik­ko­lan kuo­le­man vah­vis­taa STT:lle hä­nen pit­kä­ai­kai­nen ys­tä­vän­sä Ole Fors­st­röm.

Haik­ko­la syn­tyi Myrs­ky­läs­sä 14. hei­nä­kuu­ta vuon­na 1927.

Haik­ko­la va­lit­tiin vuo­si­sa­dan val­men­ta­jak­si Suo­men ur­hei­lu­lii­ton sa­ta­vuo­ti­sää­nes­tyk­ses­sä vuon­na 2006. Hän veti 1960-lu­vul­la Raa­ka-Rol­len kop­la­na tun­net­tua juok­su­tal­lia, jo­hon kuu­lui­vat muun mu­as­sa Pek­ka Juu­ti­lai­nen ja Kei­jo Ce­der.

Val­men­ta­ja­na Haik­ko­las­ta tuli eri­tyi­sen nä­ky­vä hah­mo hä­nen luot­sat­tu­aan Vi­re­nin suo­ma­lai­sen kes­tä­vyys­juok­sun iko­ni­sek­si täh­dek­si, ne­lin­ker­tai­sek­si olym­pi­a­voit­ta­jak­si. Vi­ren voit­ti 5 000 ja 10 000 met­rin kil­pai­lut Münche­nin 1972 ja Mont­re­a­lin 1976 olym­pi­a­lai­sis­sa.

Haik­ko­la oli en­nen val­men­ta­jau­raan­sa ta­so­kas kes­ki­pit­kien ja pit­kien mat­ko­jen juok­si­ja. Vuon­na 1954 hän osal­lis­tui EM-ki­so­jen 5 000 met­ril­le, jol­la hän si­joit­tui 11:nnek­si. Hä­nen vi­to­sen en­nä­tyk­sen­sä oli 14.14,2. Ylei­sur­hei­lun ti­las­to­pal­ve­lun Ti­las­to­pa­jan mu­kaan Haik­ko­la edus­ti Hel­sin­gin Kisa-Veik­ko­ja.

Haik­ko­la toi­mi myös Ur­hei­lu­lii­ton pit­kä­ai­kai­se­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1977–1986.