STT

Pert­tu Hy­vä­ri­nen on voit­ta­nut Suo­men mes­ta­ruu­den mies­ten 10 ki­lo­met­rin va­paan hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa. Pui­jon Hiih­to­seu­ran Hy­vä­ri­nen päi­hit­ti toi­sek­si tul­leen Jä­min Jän­teen Mar­kus Vuo­re­lan 17,8 se­kun­nil­la.

Kol­man­nek­si si­va­koi Vuo­re­lan seu­ra­to­ve­ri Ris­to­mat­ti Ha­ko­la, joka oli niu­kat 0,6 se­kun­tia nel­jän­nek­si hiih­tä­nyt­tä Ar­si Ruus­kas­ta no­pe­am­pi.

Ii­vo Nis­ka­nen il­moit­tau­tui kil­pai­luun, mut­tei aset­tu­nut­kaan läh­tö­vii­val­le.