STT

Haa­vis­to on eh­dok­kaa­na kol­mat­ta ker­taa. Kak­sis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa hän on jää­nyt vaa­leis­sa toi­sek­si. Vuon­na 2012 hän hä­vi­si Sau­li Nii­nis­töl­le toi­sel­la kier­rok­sel­la ja vuon­na 2018 Nii­nis­tö voit­ti suo­raan en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la.

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen kier­ros jär­jes­te­tään en­si vuon­na 28. tam­mi­kuu­ta ja mah­dol­li­nen toi­nen kier­ros 11. hel­mi­kuu­ta.

Tä­hän as­ti ai­noa var­mis­tu­nut pre­si­dent­tieh­do­kas on ol­lut Lii­ke Ny­tin pu­heen­joh­ta­ja Har­ry Har­ki­mo.