Po­rin kau­pun­ki ker­too, et­tä Kir­ju­rin­luo­dos­sa si­jait­se­van Jyr­ki Kan­kaan Bass String Wings -muis­to­mer­kin kai­teis­sa ol­leet puut­teet on kor­jat­tu. Por­taat ja ylä­ta­san­ne ava­taan jäl­leen ylei­söl­le kes­ki­viik­ko­na 7. ke­sä­kuu­ta.

Muis­to­mer­kin ja por­tin ovat suun­ni­tel­leet tai­tei­li­jat Pek­ka ja Tei­ja Iso­rät­tyä, ja se ku­vaa Pori Jaz­zin pe­rus­ta­jiin kuu­lu­neen Jyr­ki Kan­kaan vi­si­o­nää­rin luon­net­ta.

Lue li­sää: Sul­jet­tu: Kir­ju­rin­luo­dos­sa si­jait­se­va Jyr­ki Kan­kaan muis­to­merk­ki ei täy­tä­kään ra­ken­ta­mis­mää­räyk­siä