STT

Aa­mu­leh­den toi­mi­tu­so­sas­to ker­too, et­tei vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­mis­ta ker­to­nei­den tar­vit­se pe­lä­tä koh­taa­van­sa vai­keuk­sia tai kri­tiik­kiä Aa­mu­leh­den työ­yh­tei­sös­sä. Toi­mi­tu­so­sas­to viit­taa tie­dot­tees­saan ta­pah­tu­miin, joi­den seu­rauk­se­na Aa­mu­leh­den vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Jus­si Tuu­len­suu ero­si teh­tä­väs­tään.

Toi­mi­tu­so­sas­to ko­ros­taa, et­tei hy­väk­sy epä­a­si­al­lis­ta käy­tös­tä mis­sään muo­dos­sa.

Sa­no­ma Me­dia Fin­land ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä tie­dos­sa oli Tuu­len­suun "sel­keä päih­ty­mys tär­ke­äs­sä si­dos­ryh­mä­ti­lai­suu­des­sa sekä epä­a­si­al­li­nen, ah­dis­ta­vak­si ko­et­tu käy­tös nai­sia koh­taan". Tuu­len­suu on pa­hoi­tel­lut ta­pah­tu­nut­ta.

---

Aa­mu­leh­ti kuu­luu Sa­no­ma-kon­ser­niin, joka on STT:n suu­rin omis­ta­ja.