STT–AFP

Yh­dys­val­ta­lai­sel­la toi­min­ta­e­lo­ku­va­täh­del­lä Bruce Wil­li­sil­lä, 67, on to­det­tu de­men­tia, ker­toi hä­nen per­heen­sä tors­tai­na. Wil­lis ve­täy­tyi näyt­te­le­mi­ses­tä va­jaa vuo­si sit­ten, jol­loin per­he ker­toi, et­tä täh­ti kär­sii ai­vo­pe­räi­ses­tä pu­he­häi­ri­ös­tä afa­si­as­ta.

– Sen jäl­keen kun ker­roim­me Bru­cen afa­si­a­di­ag­noo­sis­ta ke­vääl­lä 2022, Bru­cen tila on eden­nyt ja meil­lä on nyt tar­kem­pi di­ag­noo­si: fron­to­tem­po­raa­li­nen de­men­tia, per­heen lau­sun­nos­sa sa­not­tiin.

– Va­li­tet­ta­vas­ti kom­mu­ni­kaa­ti­oon liit­ty­vät haas­teet ovat vain yk­si oi­re sai­rau­des­ta, jos­ta Bruce kär­sii. Vaik­ka se on tus­kal­lis­ta, oli hel­po­tus vii­mein saa­da sel­vä di­ag­noo­si, lau­sun­to jat­kui.

Per­heen lau­sun­nos­sa toi­vot­tiin, et­tä me­dia kes­kit­täi­si tu­le­vai­suu­des­sa huo­mi­on­sa de­men­ti­aan ja sen hoi­toon ei­kä Wil­li­sin sai­rau­den ete­ne­mi­seen.