Po­rin vii­si ro­ta­rik­lu­bia tem­pai­se­vat kon­ser­tin po­li­on­vas­tai­sen työn hy­väk­si. Kes­ki-Po­rin kir­kos­sa kuul­ta­vas­sa kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät ur­ku­ri Ju­ha­ni Romp­pa­nen, Oi­va Kal­ti­o­kum­pu Vil­le Veh­ka­lah­den ja Lee­lo Lip­pin­gin sä­es­tä­mä­nä, Lee­lo Lip­ping Ju­ha­ni Romp­pa­sen sä­es­tä­mä­nä, The Lost & Sound sekä John­ny Cash Gos­pels.

Po­li­on­vas­tai­nen työ on ol­lut jo vuo­si­kym­me­niä maa­il­man­laa­jui­sen Ro­ta­ry-jär­jes­tön toi­min­nan kul­ma­ki­viä, ja jär­jes­tö on re­a­goi­mas­sa nyt myös me­nos­sa ole­vaan uh­kaan. Vaik­ka po­lio on jo vuo­sien ajan ju­lis­tet­tu maa­il­mas­sa pää­o­sin voi­te­tuk­si sai­rau­dek­si, on se jäl­leen nos­ta­mas­sa pää­tään, mis­tä New Yor­kiin Yh­dys­val­lois­sa syys­kuus­sa ju­lis­tet­tu hä­tä­ti­la on hyvä esi­merk­ki.

Kon­sert­ti jär­jes­te­tään 19. lo­ka­kuu­ta kel­lo 19.00. Sen tuot­to me­nee ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä po­li­on vas­tai­seen työ­hön.