Täl­lä het­kel­lä yk­si Suo­men suo­si­tuim­mis­ta yh­ty­eis­tä, Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen, esiin­tyy Po­rin To­ril­la jär­jes­tet­tä­väs­sä suu­res­sa ul­koil­ma­kon­ser­tis­sa per­jan­tai­na 6.syys­kuu­ta.

Yh­ty­een hur­ja suo­sio Suo­men mu­siik­ki­tai­vaan hui­pul­la se­men­toi­tui vii­meis­tään maa­lis­kuus­sa 2023 il­mes­ty­neen Het­ken ikui­nen -al­bu­min myö­tä.

Levy si­säl­tää ni­mi­bii­sin li­säk­si vuo­den is­kel­mäl­lä pal­ki­tun, val­ta­vak­si ra­di­o­hi­tik­si nous­seen Koh­ti sy­dän­pel­to­ja sekä sing­len Il­man mua, joka on keik­ku­nut Suo­men vi­ral­li­sel­la ra­di­o­lis­tal­la jo tois­ta­kym­men­tä viik­koa. Le­vyn kier­tue on ol­lut me­nes­tys ja yh­ty­een lä­hes kaik­ki kei­kat ovat ol­leet hy­vis­sä ajoin en­nak­koon lop­puun­myy­ty­jä.

Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen on jul­kais­sut ural­laan kah­dek­san al­bu­mia, yh­den ko­ko­el­man ja yh­den li­ve­le­vyn. Bän­din tun­ne­tuim­pia hit­te­jä ovat jo mai­nit­tu­jen kap­pa­lei­den li­säk­si Tum­mil­la teil­lä, Kol­me hy­vää vink­kiä, Ku­kaan ei kos­kaan ja On­nel­li­nen mies.

– On mah­ta­vaa pääs­tä soit­ta­maan kes­kel­le Po­ria, le­gen­daa­ri­sel­le Po­rin to­ril­le. Soi­ton­näl­kä on kyl­ty­mä­tön ja se ei tyy­dy­ty kuin soit­ta­mal­la li­sää ja su­kel­ta­mal­la mu­siik­kiin yh­des­sä lau­lu­jem­me ys­tä­vien kans­sa, yh­ty­een nok­ka­mies Tero Ves­te­ri­nen iloit­see.

Il­lan aloit­taa suu­rien tun­tei­den tul­kit­si­ja Frans Har­ju. Muu­ka­lai­nen ja Minä sy­dän sinä -hi­teis­tään tun­net­tu, Sii­kai­sis­ta ko­toi­sin ole­va ar­tis­ti saa Po­rin To­rin jo al­kuil­lan hur­mok­seen. Har­ju esiin­tyy kel­lo 19 al­ka­en. Ves­te­ri­nen nou­see lau­teil­le kel­lo 20.30. Keik­ka on ikä­ra­ja­ton. Alu­eel­le ra­ken­tuu erik­seen K18 ra­vin­to­la-alue. Li­pun­myyn­ti al­kaa per­jan­tai­na 12. huh­ti­kuu­ta.

Ul­koil­ma­kon­ser­tin jär­jes­tää Eu­ra Events.

– Olen ihan tä­pi­nöis­sä­ni mah­dol­li­suu­des­ta jär­jes­tää ul­koil­ma­kon­sert­ti Po­rin to­ril­le. Unel­moin täs­tä jo pik­ku­poi­ka­na, kun olin mum­mun kans­sa myy­mäs­sä siel­lä mar­jo­ja. Lu­vas­sa on hui­kea spek­taak­ke­li ja mu­sii­kil­li­nen ilo­tu­li­tus. To­ril­la ta­va­taan!, iloit­see Eu­ra Event­sin pro­moot­to­ri Tomi Vi­ren.