Heli Laak­ko­nen / STT

Eni­ten Jus­si-eh­dok­kuuk­sia ke­rä­si elo­ku­va Mum­mo­la, ker­too Fil­mi­au­ra ry. Mum­mo­la sai yh­teen­sä 11 eh­dok­kuut­ta. Se on mu­ka­na ki­saa­mas­sa muun mu­as­sa vuo­den elo­ku­van ja vuo­den oh­jauk­sen Jus­seis­ta.

– Elo­ku­va al­koi ly­hy­te­lo­ku­vas­ta vuon­na 2018, ker­too oh­jaa­ja Pia Kou­vo en­sim­mäi­ses­tä pit­käs­tä elo­ku­vas­taan.

Run­saas­ti eh­dok­kuuk­sia ke­rä­si myös Jal­ma­ri He­lan­de­rin oh­jaa­ma Sisu. Sisu on eh­dok­kaa­na yh­dek­säs­sä ka­te­go­ri­as­sa muun mu­as­sa ylei­sön suo­sik­ki­näyt­te­li­jä -Jus­sin saa­jak­si pää­o­saa näyt­te­le­vän Jor­ma Tom­mi­lan roo­li­suo­ri­tuk­ses­ta.

Kol­man­nek­si eni­ten eli seit­se­män eh­dok­kuut­ta sai Je'vida, joka on en­sim­mäi­nen kol­tan­saa­men­kie­li­nen elo­ku­va.

Run­saas­ti kan­sain­vä­lis­tä huo­mi­o­ta saa­nut Aki Kau­ris­mä­en Kuol­leet leh­det sai nel­jä eh­dok­kuut­ta. Muun mu­as­sa Gol­den Globe -gaa­lan pu­nai­sel­la ma­tol­la viih­ty­nyt pää­o­sa­näyt­te­li­jä Al­ma Pöys­ti on niin ikään eh­dol­la ylei­sön suo­sik­ki­näyt­te­li­jäk­si.

Tänä vuon­na ylei­sö saa ää­nes­tää en­sim­mäis­tä ker­taa suo­sik­ki­näyt­te­li­jän Jus­sis­ta.

Jus­si-gaa­la jär­jes­te­tään 22. maa­lis­kuu­ta. Ky­sees­sä on Jus­sien 80. juh­la­vuo­si.