Pu­touk­sen uu­det näyt­te­li­jät on jul­kis­tet­tu. Po­ri­lai­nen Juu­so "Köpi" Kal­lio on yk­si näyt­te­li­jöis­tä seu­raa­val­la tuo­tan­to­kau­del­la. Ai­koi­naan Ra­dio Po­ris­sa­kin juon­ta­nut Köpi Kal­lio on tul­lut suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen Yle X aa­mu­jen juon­ta­ja­na.

Pu­touk­sen uu­si tuo­tan­to­kau­si al­kaa MTV3:lla ja MTV Kat­so­mos­sa tam­mi­kuus­sa 2023.

Pu­touk­sen his­to­ri­an 15. kau­den muut näyt­te­li­jät ovat Ush­ma Ola­va, Aku Si­po­la, Lin­da Wik­lund, Joo­nas Kää­ri­äi­nen ja Mik­ko Töys­sy. Oh­jel­man juon­taa Nii­na Lah­ti­nen.

Lue li­sää: Köpi ker­too ou­doim­man ti­lan­teen, jos­sa fa­nit tu­le­vat jut­te­le­maan: "Ei­kä ole yk­si ei­kä kak­si ker­taa..."