ProP­ro­mo­ti­on Oy tie­dot­taa en­si ke­sän Is­kel­mä Fes­ti­vaa­lin esiin­ty­jis­tä. Hi­mok­sel­la jo 15 vuo­den ikään tu­le­va fes­ti­vaa­li sai vuon­na 2021 si­sar­ta­pah­tu­man Po­riin, jos­sa Is­kel­mä Fes­ti­vaa­lia vie­te­tään Kir­ju­rin­luo­to Aree­nal­la nel­jät­tä ker­taa 28.–29.6. Fes­ti­vaa­lien en­sim­mäi­set esiin­ty­jät jul­kais­tiin tä­nään.

Po­rin Is­kel­mä Fes­ti­vaa­leil­la esiin­ty­vät Hi­mok­sen ta­paan Kai­ja Koo, BEHM, El­li­noo­ra, Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen ja Ep­pu Nor­maa­li yh­des­sä Ii­ro Ran­ta­lan kans­sa.

Po­rin Is­kel­mä Fes­ti­vaa­li on ol­lut use­a­na vuon­na lop­puun­myy­ty ja se on teh­nyt uu­den kä­vi­jä­en­nä­tyk­sen jo­kai­se­na ta­pah­tu­ma­vuo­te­naan.