Po­rin Pro­me­na­di­sa­lis­sa Mari Palo, Han­nu Leh­to­nen ja Sep­po Hovi tul­kit­se­vat lau­lu­viih­teen hel­miä kon­ser­tis­sa 31. maa­lis­kuu­ta.

Kon­ser­tis­sa kuul­laan iki­suo­sik­ke­ja eri vuo­si­kym­me­nil­tä, ku­ten muun mu­as­sa An­ni­na kan­sal­lis­ro­man­tii­kan aar­re­ar­kus­ta tai Vil­ja-lau­lu ope­re­tin kul­ta­vuo­sil­ta. Il­ta skans­sis­sa vie miet­teet so­ta­vuo­siin ja Van­han ve­rä­jän luo­na soi, kun elä­mä al­koi sees­tyä.

Ita­li­a­lai­set is­kel­mät val­loit­ti­vat, ja Paul An­ka toi kan­sain­vä­li­sen tei­ni­po­pin Suo­meen. Lau­lel­ma­ly­rii­kan vies­ti­ka­pu­la siir­tyi Re­pel­tä Jun­nul­le ja koh­ta soi kaik­ki­al­la myös Myrs­ky­luo­don Mai­ja. Suo­mi-tan­gon rin­nal­la in­nos­tut­tiin myös ar­gen­tii­na­lai­ses­ta tyy­lis­tä.

– Siis­pä näis­sä tun­nel­mis­sa ter­ve­tu­loa Ho­pei­sen kuun lois­tee­seen, West side sto­ryn sä­vel­ten mai­se­maan tai kuu­le­maan oman ai­kan­sa herk­kää lau­lel­maa Ot­sin, Bad­din­gin, Chy­de­niuk­sen tai Strei­san­din tyy­liin, kon­ser­tin jär­jes­tä­jät toi­vot­ta­vat.

On­nel­li­set
Suo­ma­lais­ten suo­si­kit – lau­lu­viih­teen hel­miä
Pro­me­na­di-sali 31.3. klo 18.00