STT

Tä­nään sel­vi­ää, ket­kä ki­saa­vat Suo­men seu­raa­van eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan pai­kas­ta.

Ylen Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lun (UMK) voi­tos­ta kil­pai­le­vat seit­se­män ar­tis­tia jul­kis­te­taan aa­mu­kah­dek­sal­ta. Kil­pai­li­joi­den edus­tus­kap­pa­leet jul­kais­taan yk­si ker­ral­laan tä­män ja en­si vii­kon ai­ka­na.

UMK:n voit­ta­ja ja Suo­men eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja rat­ke­aa 25. hel­mi­kuu­ta. Eu­ro­vii­sut ki­sa­taan Bri­tan­ni­an Li­ver­poo­lis­sa tou­ko­kuus­sa.

Vii­me vuon­na Suo­mea edus­ti Eu­ro­vii­suis­sa The Ras­mus.